Zakres obłsługi prawnej podmiotów gospodarczych

0
346

Jak powszechnie wiadomo, przy prowadzeniu niemal każdego rodzaju działalności gospodarczej, niezwykle istotną rolę oprócz tych finansowych, odgrywają także kwestie prawne. W związku z ogromnym i nieustającym zapotrzebowaniem na usługi prawne w przedsiębiorstwach, obecnie na polskim rynku działa już wiele profesjonalnych kancelarii, zajmujących się obsługą prawną podmiotów gospodarczych. Jak się okazuje korzystanie z ich usług nierzadko daje przedsiębiorcom wymierne efekty.

Kompleksowa i w pełni profesjonalna obsługa podmiotów gospodarczych w Polsce skupia się głównie wokół tych najistotniejszych spraw dotyczących działalności danej firmy. Dotyczy to między innymi przepisów prawa handlowego, zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz ochrony prawnej w zakresie chociażby własności przemysłowej. Nie bez znaczenie pozostaje również reprezentowanie interesów prawnych przedsiębiorstwa w różnego rodzaju postępowaniach sądowych.

W kwestii obsługi prawnej firm warto skorzystać z usług doświadczonej kancelarii o ugruntowanej pozycji na rynku. Jak wygląda zatem zakres ich najważniejszych zadań? Oto one:

– pomoc prawna przy zakładaniu działalności gospodarczej,
– formułowanie wszelkich umów, regulaminów oraz innych ważnych dokumentów firmowych (od strony prawnej),
– obsługa wierzytelności w sądzie oraz w postępowaniach egzekucyjnych,
– reprezentowanie firmy w sądzie oraz przy zawieraniu umów handlowych (między innymi rozstrzyganie kwestii spornych),
– kontrola prawno-podatkowa w firmie,
– zapewnienie kompleksowego audytu prawnego dla prowadzonej działalności gospodarczej.