Wynagrodzenie za przepracowane nadgodziny

0
271
Wynagrodzenie za przepracowane nadgodziny

Za nadgodziny i pracę w dni teoretycznie wolne od pracy, pracownikowi należą się dodatki do stałej pensji. Wysokość stawek za ten czas różni się w zależności od kilku czynników i okoliczności, w których powstała konieczność pracy po godzinach lub w dni wolne.

Jakie jest wynagrodzenie za nadgodziny?

Każdemu pracownikowi, który pracował powyżej limitu dobowego czasu pracy w dzień roboczy i w dni wolne np. w soboty, przysługuje dodatek wynoszący 50%. Za pracę w ustawowe dni świąteczne czy w nocy pracownik powinien otrzymać 100% dodatku. Oczywiście, pracownik, który w umowie o pracę ma określoną np. sobotę jako swój normalny dzień roboczy, nie może rościć od pracodawcy dodatku za taki dzień.

Nadgodziny muszą być rozliczone w tym samym miesiącu, w którym pracownik je odbył, tudzież nie mogą wykroczyć poza okres tego samego rozliczenia.

Jak oddawać czas wolny za nadgodziny?

Alternatywą do wypłacenia nadgodzin z tytułu pracy w dni inne niż robocze i w normalnym wymiarze czasu, jest oddawanie dni wolnych pracownikowi. Jeśli pracownik składa wniosek u pracodawcy o oddanie dnia wolnego, oddaje się go w proporcjach 1 do 1 – za każdą przepracowaną nadgodzinę, przysługuje pracownikowi godzina wolnego. Pracodawca nie musi wówczas przydzielać wolnego pracownikowi w tym samym miesiącu, w którym ten wyrobił nadgodziny. Pracownik może też złożyć ten wniosek w miesiącu następującym po tym, w którym nadgodziny przepracował.

W przypadku, gdy to pracodawca zarządza dzień wolny dla pracownika, proporcja wzrasta do 1:1,5, czyli za jedną godzinę przepracowaną należą się wówczas 3 godziny wolnego. Wniosek jest jasny, pracodawcy bardziej opłaca się sytuacja, w której to pracownik prosi o ten zamiennik.

Wynagrodzenie, a dni wolne za nadgodziny

Czasem pojawiają się problemy z obliczeniem wysokości wynagrodzenia po miesiącu, w którym pracownik wyrobił nadgodziny lub pracował w dni dla siebie teoretycznie wolne, gdy spóźni się z wnioskiem o oddanie wolnego w stosunku do tego samego okresu rozliczenia.

Pracownik powinien otrzymać stałą pensję za czas, który faktycznie spędził w pracy, aczkolwiek gdy pracodawca oddaje mu nadgodziny w postaci dni wolnych, nie wykonuje on swoich zadań i nie ma prawa też do wypłaty dodatku za nadgodziny. Pracownik nie może otrzymać wynagrodzenia od tak zaniżonego i trzeba je stosownie obliczyć.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here