Polisy inwestycyjne – z czym to się je?

0
330
Polisy inwestycyjne – z czym to się je?

Decydując się na gromadzenie pieniędzy na polisie inwestycyjnej oszczędzający otrzymuje do ręki jedno z najlepszych narzędzi służących do długoterminowego budowania kapitału. Jednak tylko sam fakt posiadania polisy nie gwarantuje powodzenia osiągnięcia satysfakcjonującej stopy zwrotu. Z polisą inwestycyjną trzeba umieć się obchodzić umiejętnie – w przeciwnym razie ryzyko utraty zainwestowanego kapitału rośnie wprost proporcjonalnie w stosunku do poziomu nieświadomości posiadacza polisy unit-linked.

Najistotniejszym krokiem podejmując decyzję o wykupieniu polisy inwestycyjnej jest zdefiniowanie celu inwestycyjnego, ponieważ dzięki temu możliwe będzie ustalenie horyzontu czasowego inwestycji oraz dobranie bardziej lub mniej ryzykownych funduszy do portfela. Inaczej bowiem należy prowadzić inwestycję, która ma służyć np. wykształceniu dziecka, a jeszcze inaczej na wcześniejszą spłatę kredytu.

Aby wybrać najlepszy dla siebie sposób inwestowanie niezbędne jest rozpoznanie u siebie poziomu tolerancji na ryzyko. Warto odbyć wcześniej rozmowę z doradcą finansowym, który przy pomocy testu określi profil ryzyka klienta, dzięki czemu zbudowany w ramach polisy portfel inwestycyjny będzie odpowiadał preferencjom klienta.

W ramach platformy inwestycyjnej jaką jest polisa unit-linked klient może wybierać spośród kilkudziesięciu różnych funduszy. Najbezpieczniejsze są inwestycje w fundusze pieniężne lub obligacyjne. Dla osób mających większą tolerancję na ryzyko dostępne są fundusze akcyjne pozwalające w okresach hossy osiągać ponadprzeciętne stopy zwrotu. Składając portfel inwestycyjny wykorzystuje się za zarówno fundusze bezpieczne, jak i ryzykowne, dobierając udział funduszy akcyjnych odpowiednio do poziomu tolerancji na ryzyko klienta.

Zamiast budowania i kontrolowania indywidualnych portfeli klienci mają także możliwość skorzystania z oferowanych przez towarzystwa portfeli modelowych. Portfele modelowe to sporządzone przez doradców inwestycyjnych optymalne kombinacje ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych. Zależnie od celu inwestycji, skłonności do ryzyka, oraz horyzontu inwestycyjnego, klient może po prostu wybrać któryś z portfeli modelowych, który najbardiej odpowiada jego potrzebom. Jest to idealna sytuacja dla osób, które nie mogą albo też nie chcą zbyt często zawracać sobie głowy swoją inwestycją, a chcieliby korzystać z możliwości pomnażania kapitału, jakie dają fundusze inwestycyjne.

Decydując się na skorzystanie z portfeli modelowych należy mieć na uwadze, że niekoniecznie będzie to najefektywniejszy sposób pomnażania kapitału. Wynika to z faktu, że korzystanie z gotowych portfeli jest pasywną metodą inwestowania i tak naprawdę od zarządzającego portfelem zależy czy i kiedy zdecyduje się na podjęcie decyzji inwestycyjnych, a brak reakcji w tak zmiennym środowisku jak rynek kapitałowy może prowadzić do dużych strat kapitału.

Warto być więc aktywnym inwestorem. Co ma jednak powiedzieć ktoś, kto nie ma możliwości aktywnie zarządzać polisą inwestycyjną? Czy musi zrezygnować z tej formy inwestowania? Niekoniecznie. Takie osoby mogą skorzystać z gotowej strategii inwestycyjnej, dzięki której w szybki i prosty sposób będą mogli oczekiwać ponadprzeciętnych zysków ze swojej inwestycji.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here