Jakie są dokumenty magazynowe? Wszelkie informacje lub wszystko o dokumentach magazynowych

0
390
dokumenty magazynowe

Ustawa o rachunkowości z 22.09.1994 r. jest podstawowym aktem prawnym dokumentowania obrotu magazynowego. To z niej wynika fakt, że do zarządzania stanami magazynowymi wymagane są specjalne dokumenty magazynowe. Służą one do dokumentacji wszelkich czynności w magazynie, takich jak przyjęcie, wydanie, przesunięcie towaru. Warto wiedzieć, jakie są ich rodzaje i jak z nich korzystać, by wszystko przebiegało zgodnie z prawem i według ogólne przyjętych zasad. Prawidłowy obieg dokumentów pomaga w zachowaniu ładu. Pozwala również przedsiębiorstwu na monitorowanie sprzedaży oraz popytu na dane towary.

Przychodowe dokumenty magazynowe

Pierwszym typem dokumentów magazynowych są dokumenty przychodowe. Należą do nich dokumenty PZ (przyjęcie zewnętrzne) oraz PW (przyjęcie wewnętrzne). Te pierwsze stosuje się przy zakupie bądź przyjęciu towaru, które jest nieodpłatne. Aby je wystawić, pracownik magazynowy potrzebuje dokument potwierdzający dostawę. Dokument PZ jest w szczególności ważny przy przyjęciu towarów niefakturowanych.

Co powinien zawierać dokument PZ?

 • datę przyjęcia towaru/materiału oraz wystawienia,
 • kolejny numer dokumentu,,
 • oznaczenie towaru/materiału,
 • cenę,
 • dane wystawiającego PZ, jak i dostawcy,
 • ilość przyjętych towarów,
 • podpis pracownika upoważnionego do wystawiania PZ,
 • podpis dostawcy i odbierającego.

Natomiast dokumenty PW stosowane są przy odbiorze materiału od jednostki, powiązanej z przedsiębiorstwem, przy braku kontrahenta. Taki dokument zawierać powinien wszystkie cechy, wymienione powyżej, oprócz danych dostawcy. Oprócz tego dokumentem wewnętrznym może być też dokument ZW (zwrot wewnętrzny), który wystawia się, kiedy np. pobrano zbyt dużą ilość towaru. MM to natomiast dokument potwierdzający przesunięcia magazynowe.

Rozchodowe dokumenty magazynowe

Rozchodowe dokumenty magazynowe to głównie WZ (wydanie na zewnątrz) oraz RW (rozchód wewnętrzny). Te pierwsze wystawiane są, kiedy następuje wydanie towaru z magazynu zarówno w związku z jego sprzedaniem, jak i wydaniem nieodpłatnym.

Co powinien zawierać dokument WZ?

 • kolejny numer dokumentu,
 • datę wystawienia i wydania towaru/materiału
 • oznaczenie towaru/materiału,
 • ilość wydanego towaru,
 • cenę,
 • dane wystawcy i odbiorcy,
 • podpis osoby upoważnionej do wystawiania dokumentu WZ.

RW jest natomiast potwierdzeniem wydania towaru w związku z wewnętrznymi potrzebami przedsiębiorstwa. Co powinien zawierać oprócz kolejnego numeru, dat wystawienia, wydania i przyjęcie towaru oraz podpisów osoby upoważnionej do wystawiania RW, dostawcy oraz przyjmującego?

 • oznaczenie działu, odpowiedzialnego za koszt towarów,
 • zapis dot. tego z jakiego miejsca pobrano i dokąd przekazano towary,
 • numery kont: kosztowego i wydziałowego,
 • nr indeksowy lub nazwę towarów,
 • ilości towaru żądanego i wydanego wraz z jednostką,
 • numer konta syntetycznego i pozostałą wielkość zapasów
 • cenę jednostkową i wartość w PLN,

Jak więc widać, podział magazynowych dokumentów jest dość rozbudowany, jednak dzięki powyższemu rozpisaniu za pewne łatwiej będzie Państwu zrozumieć ich działanie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here