Jak sprawdzić KRS firmy?

0
153

Przed podjęciem współpracy z nowym kontrahentem, warto wziąć pod lupę jego wiarygodność. Narzędziem umożliwiającym w prosty sposób dotarcie do rzetelnych danych na ten temat jest wyszukiwarka KRS. Jak działa i jakie dane znajdziemy w rejestrze?

Czym jest KRS?

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) to obowiązek każdego przedsiębiorcy. KRS jest centralną bazą danych, zapewniającą dostęp do zweryfikowanych informacji o statusie prawnym, sytuacji finansowej oraz sposobie reprezentowania przedsiębiorstwa. Dzięki otwartemu dostępowi do bazy można w prosty sposób sprawdzić, czy dany podmiot działa legalnie. W skład Krajowego Rejestru Sądowego oprócz rejestru przedsiębiorców wchodzą też: rejestr stowarzyszeń, organizacji społecznych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, a także rejestr dłużników niewypłacalnych.

Jakie dane gromadzi KRS?

Rejestr składa się z sześciu działów, z których każdy zawiera inne dane dotyczące firmy.

Dział I zawiera nazwę przedsiębiorstwa, informacje dotyczące formy prawnej, siedziby, adresów oraz informacje na temat powstania podmiotu, a także nadany NIP oraz REGON.

Informacje zgromadzone w dziale II dotyczą sposobu reprezentowania przedsiębiorstwa oraz dane osób upoważnionych do reprezentowania firmy, jak również informacje dotyczące prokury, czyli udzielonego pełnomocnictwa do wykonywania czynności prawnych w imieniu podmiotu.

Dział III to dane na temat przedmiotu działalności oraz sprawozdań finansowych.

Dział IV zawiera informacje o ewentualnych zaległościach podatkowych, celnych oraz zaległościach w odprowadzaniu składek na ubezpieczenia społeczne. W tym dziale znajdują się również dane na temat umorzenia postępowania egzekucyjnego wobec podmiotu, ze względu na szacowaną wartość egzekucji, jeśli ta przekracza jej koszty. Znajdują się tam również informacje o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu upadłościowym, jak również informacja o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości — gdy majątek nie pokrywa kosztów postępowania.

Dział V to informacje o powołaniu, jak i odwołaniu kuratora.

Dział VI zawiera wszelkie dane dotyczące otwarcia i zakończenia likwidacji.

Jak sprawdzić KRS wybranego podmiotu?

Krajowy Rejestr Sądowy jest rejestrem publicznym, co oznacza, że prawo wglądu do niego ma każdy. Aby sprawdzić wybranego przedsiębiorcę, wystarczy wejść na stronę internetową Ministerstwa Sprawiedliwości i po otwarciu zakładki Załatw sprawę wybrać Krajowy Rejestr Sądowy, dalej Otwórz stronę e-KRS. Zostajemy przeniesieni do Portalu Rejestrów Sądowych, gdzie ponownie wybieramy Krajowy Rejestr Sądowy i Wyszukiwarkę KRS. Aby znaleźć interesującą nas firmę, wystarczy do wyszukiwarki wprowadzić dane, którymi dysponujemy, jak choćby NIP firmy. Otrzymujemy aktualny wyciąg z KRS dotyczący danego przedsiębiorstwa.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here