Jak odwłoać się do wypowiedzenia umowy o pracę?

0
353

Zdarza się w historii wielu firm, że w wyniku różnych zdarzeń kierownictwo zmuszone jest do zwolnienia grupy pracowników, ale równocześnie musi ten proces przeprowadzić w taki sposób, żeby nie narazić na uszczerbek swojego wizerunku oraz na odwołanie do sądu pracy. Pracownicze odwołania stale wywierają ujemne odczucia, wskutek tego do pomysłu outplacement, trzeba się odpowiednio przygotować.

Zwolnienia monitorowane mieści proces przygotowania wytypowanych do odwołań robotników do późniejszego życia poza przedsiębiorstwem – ma to za zadanie uniknąć pism rodzaju odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę. Prócz oczywistych rozmów oraz konsultacji z organizacjami pracowniczymi, potrzebne jest przeprowadzenie szkoleń przyrządzających robotników do wypatrywania nowatorskiej pracy, nauka autoprezentacji, propozycja kursów w celu przekwalifikowania swoich umiejętności, a nawet rozmowy z innymi warsztatami pracy, jakie zdołałyby przejąć pracobiorców.

Ważna jest także odprawa zwolnienia grupowe. Pracobiorcom ma być również pokazana analiza rynku pracy w najbliższej okolicy. Figury, które są przewidziane do zwolnienia, powinny mieć myśl, że jest to decyzja skomplikowana dla zakładu pracy, jednakowoż ten pragnie im wspomóc ze wszystkich sił. Przy zwolnieniach monitorowanych częstą rekompensatą dla zwalnianych są walutowe odprawy.