Centrum Młodego Adwokata, czyli miejsce na start dla prawników

0
318
Centrum Młodego Adwokata, czyli miejsce na start dla prawników

Tylko na przestrzeni ostatnich trzech lat liczba adwokatów wykonujących zawód w naszej Izbie wzrosła o 1/3. Przed Zgromadzeniem Sprawozdawczo-Wyborczym obradującym w 2013 roku było nas 941. Zakładając, że wszyscy adwokaci, którzy pomyślnie zdali ostatni egzamin adwokacki złożą odpowiednie wnioski, w dniu nadchodzącego Zgromadzenia adwokatów wykonujących zawód w Krakowskiej Izbie Adwokackiej będzie już 1448.
Młodzi adwokaci słusznie oczekują aktywnego samorządu, który ułatwi im zawodowy start. Dlatego zaproponowaliśmy utworzenie Centrum Młodego Adwokata z siedzibą w Krakowie, przy ul. Batorego 17.

Stworzenie biura coworkingowego

Jako samorząd dysponujemy kamienicą, stanowiącą naszą samorządową własność. Daje nam to możliwość stworzenia odpowiedniej przestrzeni biurowej, bez konieczności ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tytułu jej pozyskania, na przykład w drodze najmu.
Zorganizowane przy ul. Batorego 17 biuro pomoże najmłodszym adwokatom wykonywać studyjnie zawód. Z tytułu udostępnienia młodym adwokatom stworzonej przestrzeni coworkingowej nie będą pobierane żadne opłaty. Pozwoli to na obniżenie kosztów prowadzenia działalności na starcie kariery zawodowej.
Biuro będzie wyposażone w sprzęt komputerowy z niezbędnymi programami prawniczymi i z dostępem do internetu. Zasady jego wykorzystania określimy w przystępnym Regulaminie, który upublicznimy. W ten sposób lepiej wykorzystamy nasz majątek, który powinien służyć adwokatom w daleko większym stopniu, niż służy obecnie.

Konsultacje specjalistyczne dla osób wchodzących do zawodu

Centrum Młodego Adwokata to jednak nie tylko odpowiednio wyposażona przestrzeń biurowa. Dziś, w dobie cyfrowej mamy daleko lepszy, niż kiedyś dostęp do źródeł prawa. Brak nam jednak czasu na bezpośrednią rozmowę wokół konkretnych problemów praktycznych, pojawiających się na tle prowadzenia przez młodego adwokata bardziej skomplikowanej sprawy.
Kiedyś, adwokat rozpoczynający wykonywanie zawodu mógł w daleko większym zakresie zwrócić się o radę do swojego patrona lub starszego kolegi, specjalizującego się w danych sprawach. Dziś, albo się osobiście nie znamy, co niestety jest regułą, albo nie mamy czasu, a już na pewno wystarczająco ze sobą nie rozmawiamy.
Dlatego w ramach Centrum Młodego Adwokata zorganizujemy konsultacje specjalistyczne. Poprosimy bardziej doświadczone Koleżanki i Kolegów o służenie swoją wiedzą(zgodnie z posiadaną specjalizacją), szczególnie adwokatom wchodzącym do zawodu. W naszym zamyśle bezpośrednia rozmowa starszego adwokata z młodszym, której możliwość chcemy w ten sposób odtworzyć, służyć będzie obu stronom. Nic tak nie inspiruje, jak konkretny problem, którego rozstrzygnięcie mamy przed sobą. Jeśli możemy spokojnie przedyskutować ten problem z doświadczonym kolegą, będziemy czuli się pewniej i na sali rozpraw, i w rozmowie z klientem.
Konsultacje specjalistyczne, które uruchomimy, będą też całkowicie nową formą wypełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego. Przedstawimy to szerzej przy prezentacji punktu programu, który jest poświęcony właśnie tej kwestii.

Organizacja zakupów grupowych

Centrum Młodego Adwokata zajmie się także organizacją zakupów grupowych, najpierw programów prawniczych i informatycznych, a w przyszłości także sprzętu i materiałów niezbędnych do wykonywania zawodu. Pozwoli to pozyskać powszechnie wykorzystywane przez nas produkty znacząco taniej, z wykorzystaniem efektu skali oraz organizacyjnych i negocjacyjnych możliwości Okręgowej Rady Adwokackiej. Co ważne, z grupowych zakupów będą mogli skorzystać wszyscy zainteresowani adwokaci, nie tylko osoby współpracujące z Centrum. Doświadczenie pokazuje, że pozwoli to obniżyć ceny programów, sprzętu i materiałów nawet o 25-30 proc.

Lepsze wykorzystanie majątku Rady

Jako samorząd jesteśmy właścicielami niezabudowanej nieruchomości na tyłach siedziby ORA przy ul. Batorego 17. Dlatego naszym pomysłem zgłoszonym jeszcze w poprzedniej kadencji była sprzedaż Domu Pracy Twórczej w Limanowej w celu wzniesienia za środki pozyskane z tej sprzedaży oraz między innymi z dotacji Unii Europejskiej nowego budynku z salami biurowymi i wykładowymi. Jako izba co roku wydajemy na wynajem różnych pomieszczeń setki tysięcy złotych. Zrealizowanie naszego pomysłu pozwoliłoby Krakowskiej Izbie Adwokackiej funkcjonować praktycznie wyłącznie w oparciu o własny majątek. Finalnie, zaoszczędzone w ten sposób środki nie tylko znacząco obniżą koszty funkcjonowania naszego samorządu, ale również będziemy mogli je wykorzystać na inne cele.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here