Zmiany w Polsce po 1989 roku i ich ocena. Czy budżet obywatelski był trafionym pomysłem?

budżet obywatelski

1989 rok był dla naszego kraju przełomowy pod wieloma względami. Czy jednak zmiany wyszły nam na lepsze? Przeczytaj ten artykuł i zobacz, jak oceniam przemiany, które nastąpiły w naszym kraju.

Trochę historii…

Po zmianach ustrojowych jakie rozpoczęły się w Polsce w 1989 roku wydawało się, że kraj czekają tłuste lata. Przejęcie władzy przez zwolenników „Solidarności” zrodziło wielkie nadzieje i oczekiwania. Niestety rząd Mazowieckiego szybko zaczął tracić poparcie, a rozczarowane społeczeństwo w kolejnych latach postanowiło dać swój mandat Sojuszowi Lewicy Demokratycznej, czyli osobom, które przed 1989 stały po stronie komunistów. Rząd lewicy również nie cieszył się sympatią, dlatego po kolejnych czterech latach rządzenia, wybory wygrała Akcja Wyborcza Solidarność. Frakcja ta zdecydowała się na przeprowadzenie radykalnych reform, które miały objąć: edukację, służbę zdrowia, system emerytalny i podział administracyjny.

Jakie sukcesy odnieśliśmy?

Po latach można powiedzieć, że sukcesem okazała się jedynie reforma administracyjna. Podział na 16 województw, przywrócenie powiatów i oddanie władzy w ręce samorządów okazało się trafionym pomysłem. Decentralizacja władzy stała się szczególnie przydatna w momencie wstąpienia Polski w struktury Unii Europejskiej. Kraj uzyskał dostęp do dotacji i funduszy strukturalnych, z których samorządy szybko nauczyły się korzystać. Obecnie wiele gmin dysponując środkami z Unii Europejskiej oddaje decyzję o sposobie ich wydawania w ręce mieszkańców, tworząc tzw. budżet obywatelski. Każdy mieszkaniec może zgłosić własną inicjatywę, a wszyscy obywatele danej społeczności lokalnej w powszechnym głosowaniu sami decydują, który pomysł poprzeć. Przykład ten doskonale pokazuje w jaki sposób powinna funkcjonować władza, dlatego mam nadzieję, że powstanie więcej inicjatyw takich jak budżet obywatelski. Niestety poza reformą samorządową pozostałe wprowadzone przez AWS okazały się porażką. Kasy chorych szybko zostały zastąpione przez Narodowy Fundusz Zdrowia, pieniądze z Otwartych Funduszy Emerytalnych, które miały być motorem rozwoju polskiej gospodarki, zostały przeznaczone na łatanie budżetu państwa. Także reforma oświatowa nie wytrzymała próby czasu i powszechnie krytykowane gimnazja od 2017 roku mają zostać zlikwidowane i przywrócony ma zostać stary porządek.