Togi sędziowskie: nie jest łatwo zasiąść w ławie sędziego

Większość zawodów prawniczych można uzyskać po przejściu odpowiedniej aplikacji. Jeśli chodzi o zostanie sędziom sprawa jest bardziej skomplikowana. Co prawda, również istnieje możliwość odbycia aplikacji sądowej, ale do tej pory nie zrobił tego nikt, ponieważ taka możliwość weszła w życie dopiero niedawno. Jak zatem można zostać sędzią?

Kto może zostać sędzią w Polsce?

Bycie sędzią w sądach powszechnych nie jest dla każdego, ponieważ trzeba spełnić odpowiednie kryteria. Wśród nich znajduje się posiadanie obywatelstwa polskiego, opinia o nieskazitelnym charakterze, korzystanie z pełni praw obywatelskich oraz cywilnych, ukończenie wyższych studiów prawniczych, posiadanie dobrego stanu zdrowia, zdanie egzaminu sędziowskiego lub prokuratorskiego oraz ukończenie 29 roku życia. Ostatnim warunkiem jest ukończenie aplikacji sędziowskiej lub praca w charakterze asesora prokuratorskiego przez co najmniej trzy lata przed tym, jak wystąpi się z prośbą o powołanie na sędziego. Do tej pory, wszyscy sędziowie przechodzili drugą ścieżkę, ponieważ możliwość odbycia aplikacji sędziowskiej możliwa jest od niedawna. To najbardziej odpowiedzialna funkcja w polskim sądzie, ponieważ ci, którzy wkładają togi sędziowskie mogą być pewni niezawisłości, nieusuwalności, nie będą przeniesieni na inne miejsce służbowe bez ich zgody (od tego istnieją pewne wyjątki) oraz otrzymują immunitet formalno-materialny.

Sędzia odpowiada za błędy dyscyplinarnie

Bycie niezawisłym sędziom w polskim sądzie nie jest łatwe. Za wszelkie przewinienie służbowe sędzia odpowiada dyscyplinarnie, tym bardziej jeśli dopuści się oczywistej i rażącej obrazy przepisów prawa, a do tego uchybi godności funkcji, którą sprawuje. Wśród kar dyscyplinarnych znajduje się upomnienie, nagana, usunięcie z funkcji, którą zajmuje, przeniesienie w inne służbowe miejsce (jest to wyjątek od prawa przysługującego sędziemu), a nawet złożenie z urzędu. Osoby wkładające fioletowe togi sędziowskie mają zagwarantowane natomiast uprawnienia socjalne, jako jedyna grupa zawodowa, co gwarantuje im Konstytucja. Sędziowie w stan spoczynku przechodzą w wieku 65 lat, natomiast kobiety mogą na własną prośbę przejść w stan spoczynku już po ukończeniu 55 roku życia, ale tylko, gdy na danym stanowisku przepracowały co najmniej 25 lat. Mężczyźni mogą z tego prawa skorzystać w wieku 60 lat, ale muszą swoją funkcję pełnić przez co najmniej 30 lat.