System kontroli dostępu w hotelu InteliHotel – czy warto na niego postawić?

System zarządzania budynkiem (BMS), znany jest także jako system kontroli dostępu w hotelu. Jest on komputerowym systemem sterowania, zainstalowanym w budynku, który kontroluje i monitoruje sprzęt mechaniczny i elektryczny obiektu, taki jak wentylacja, oświetlenie, systemy zasilania, systemy przeciwpożarowe czy systemy zabezpieczeń. BMS składa się z oprogramowania i sprzętu. Program zazwyczaj skonfigurowany jest w sposób hierarchiczny i może być dodatkowo zastrzeżony, wykorzystując różne protokoły. Dostawcy produkują również systemy kontroli dostępu w hotelu, które integrują się przy użyciu protokołów internetowych i otwartych standardów. Przykładek tego typu systemu może być moduł firmy InteliHotel.
http://www.intelihotel.pl/moduly/kontrola-dostepu/

Charakterystyka BMS

Systemy zarządzania budynkiem są najczęściej wdrażane w większych projektach z dużymi systemami mechanicznymi, HVAC i sieciami elektrycznymi. Systemy związane z BMS zazwyczaj stanowią 40% zużycia energii w budynku, a razem z oświetleniem, liczba ta sięga 70%. Systemy BMS są kluczowym składnikiem zarządzania popytem na energię. Uważa się, że niewłaściwie skonfigurowane systemy BMS stanowią 20% zużycia energii w budynku lub około 8% całkowitego zużycia energii w kraju. Poza kontrolą środowiska wewnętrznego budynku, system kontroli dostępu w hotelu odpowiada za elementy takie, jak np. brama obrotowa i drzwi dostępu (weryfikują one dostęp z i do budynku). Dotyczy to również innych systemów bezpieczeństwa, takich jak telewizja zamknięta i detektory ruchu. Systemy alarmowe i windy są również czasem powiązane z BMS i przeznaczone do monitorowania. W przypadku wykrycia pożaru, jedynie system alarmowy może wyłączyć tłumiki w systemie wentylacji, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się dymu i przesłać wszystkie windy do parteru i zablokować je, aby uniemożliwić korzystanie z nich.

System kontroli dostępu w hotelu

Systemy zarządzania budynkami obejmują również mechanizmy reagowania na katastrofy (takie jak izolacja bazowa) w celu ratowania konstrukcji przed trzęsieniami ziemi. W ostatnim czasie firmy i rządy starały się znaleźć podobne rozwiązania dla obszarów powodziowych i obszarów przybrzeżnych zagrożonych wzrostem poziomu morza. Samoregulujące środowisko pływające opiera się na istniejących technologiach wykorzystywanych do betonowania mostów i dróg startowych. System kontroli dostępu w hotelu jest więc zintegrowany z elementami takimi jak m.in. oświetlenie, elektryczne sterowanie, ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja (HVAC), kontrola dostępu, system alarmu przeciwpożarowego, windy, instalacja wodociągowa, CCTV oraz inne systemy inżynierskie. System kontroli wyposażony jest także w panel sterowania, system PA, monitor alarmowy i posiada pełną automatyzację zabezpieczeń.

Zalety BMS InteliHotel

Wdrożenie systemu kontroli dostępu w hotelu oferowanego przez InteliHotel przynosi wiele korzyści. Zapewnia możliwość indywidualnej kontroli pokoju oraz gwarantuje zwiększoną produktywność personelu. Daje szansę na skuteczne monitorowanie i ukierunkowanie zużycia energii. Jego użytkowanie to również zwiększona niezawodność i żywotność instalacji, a także skuteczna odpowiedź na skargi związane z obsługą HVAC. W ten sposób właściciel hotelu zyskuje oszczędność czasu i pieniędzy podczas konserwacji. System BMS pozwala także na uzyskanie wyższej ceny wynajmu oraz pełnej elastyczności zmiany użytkowania budynku. Właściciel hotelu może liczyć na Indywidualne rozliczanie najemcy dla obiektów usługowych oraz całkowicie zdalne monitorowanie instalacji (uwzględniającej elementy takie, jak AHU, pompy pożarowe, pompy wodociągowe, zasilanie elektryczne, STP, WTP, oczyszczalnie ścieków itp.). Zaletą systemu kontroli oferowanego przez InteliHotel jest równieżł atwość obsługi

Dodatkowe korzyści systemu

W BMS dane są konsolidowane w pojedynczym systemie, w celu poprawy raportowania, zarządzania informacjami i podejmowania decyzji. Integrowanie i zarządzanie aplikacjami HVAC, energii, bezpieczeństwa, cyfrowego wideo i bezpieczeństwa na żywo z pojedynczej stacji roboczej pozwala na zrozumienie i kontrolę całego hotelu w celu zapewnienia lepszej wydajności.
Efektywne wykorzystanie zasobów może spowodować obniżenie kosztów operacyjnych, zwiększenie uprawnień operatorów, uproszczenie szkoleń i zmniejszenie fałszywych alarmów. Widok w czasie rzeczywistym w operacje na obiektach i analiza trendu zapewniają lepszy wgląd w dane hotelu, aby zoptymalizować strategie zarządzania energią i zminimalizować koszty operacyjne. System kontroli dostępu w hotelu gwarantuje również większą elastyczność w rozwoju i rozbudowie. Potężna kombinacja protokołów otwartych i skalowalnej platformy oznacza, że BMS może w przyszłości pomóc w rozwoju i rozbudowie systemu hotelowego. Strategiczne sterowanie mobilne lub pulpitowe, wyjątkowe zarządzanie alarmami i zintegrowane rozwiązania zabezpieczające pomagają przyspieszyć czas reakcji i złagodzić zagrożenia dla hotelu, pracowników i gości. Kompleksowe raportowanie zapewnia większą przejrzystość w historii systemu i promuje spójność danych.