Jira Polska – skuteczne narzędzie do zarządzania przedsiębiorstwem

Jira Polska – http://jirasolutions.pl/ – to innowacyjne narzędzie, które znacznie ułatwia i przyspiesza zarządzanie niemal wszystkimi procesami zachodzącymi w przedsiębiorstwie. Coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na wdrożenie systemu, gdyż niesie on za sobą wiele korzyści. Na całym świecie korzysta z niego prawie 80 000 firm. Jest to niezwykle imponujący wynik, który potwierdza wysoki poziom skuteczności. W skład systemu Jira Polska wchodzi szereg narzędzi. To od nas zależy, które z nich wprowadzimy do naszej działalności. Wszystko zależy od indywidualnych potrzeb i oczekiwań. Ważne jest, aby skonfigurować narzędzie tak, aby podjęte działania przełożyły się na wzrost efektywności działalności.

Jira Polska – kto powinien skorzystać?

Narzędzie Jira Polska skierowane jest do każdego przedsiębiorstwa niezależnie od branży, czy też rozmiaru lub obszaru działania. System ułatwia podejmowanie najważniejszych decyzji biznesowych i to właśnie dlatego najczęściej wdrażany jest do działów marketingowych, IT, HR, czy też kadr i płac. Pozwala to na gromadzenie i przechowywanie istotnych informacji i dokumentacji. W dowolnym momencie możemy wyszukać potrzebne nam dane, czy też zaktualizować bazę. Cały proces trwa zaledwie kilkanaście sekund. Jest to znacznie mniej, niż w przypadku stosowania tradycyjnych i ciężkich w obsłudze programów.

Warto dodać, że do dyspozycji mamy ponad 2200 dodatków, które możemy zmieniać w zależności od bieżących potrzeb przedsiębiorstwa. Daje do możliwość stworzenie niepowtarzalnego systemu Jira Polska, który będzie perfekcyjnie dopasowany do nas. Niestandardowe rozwiązania stosowane są zazwyczaj w obszarach testowych, ale nie tylko.

Zarządzaj biznesem

Podstawowa wersja Jira Polska umożliwia zarządzanie wszystkimi najistotniejszymi procesami zachodzącymi w firmie. Kadra zarządzająca może lepiej organizować pracę zespołową, a także znacznie szybciej rozdzielać poszczególne zadania. Istnieje opcja kontroli strumienia aktywności pracownika, co zwiększa poziom kontroli. Przepływ pracy może być wizualizowany na wykresach, co jest opcją wyjątkowo czytelną. Przyspiesza to analizę otrzymanych danych.

Narzędzie zwiększa również komunikację wewnętrzną. Kadra zarządzająca może sprawniej komunikować się z całym personelem lub określoną grupą pracowników, czy też pojedynczymi jednostkami. Personel może bezproblemowo komunikować się między sobą.

Managerowie mogą mierzyć efektywność danego zespołu pracowniczego. Otrzymuje się takie informacje, jak np. średni czas wykonania danego zadania, czy też obciążenia użytkownika. Zdobyte dane można wykorzystać w celu zaprojektowania usprawnień procesów pracowniczych. Wyeliminowanie problemów przekłada się na wzrost wydajności, co bezpośrednio wiąże się z wysokością zysków z działalności.

Ponadto narzędzie pozwala zarządzam posiadanymi zasobami. Poprawnie ulegnie nie tylko przepływ materiałów, ale również optymalizacja ich zużycia. Dodatkowo nie będziemy zmuszeni kontrolować terminów związanych z np. ubezpieczeniem floty pojazdów, czy też obowiązkowymi przeglądami sprzętu.